• Samochody z odzyskiem wody
  • baner
  • Wodnick
  • Wodnick

Wietrzenie i wentylowanie kanałów, studni i innych miejsc pracy – po co?

euramcosafety-ub20-8e2809d20cm-endustriyel-fan--1

Przy pracach, związanych  czyszczeniem kanalizacji, pompowni, separatorów i innych miejsc, gdzie mogą czasowo zbierać się szkodliwe gazy, należy w szczególności zadbać o bezpieczeństwo pracowników. Nie zawsze wystarczy otwarcie dwóch, lub trzech studni, aby pozbyć się szkodliwych gazów i zapewnić pracownikom odpowiednią ilość świeżego powietrza. Do tego typu miejsc, oraz do zastosowań wszędzie, gdzie dostęp świeżego powietrza jest utrudniony, bądź istnieje ryzyko wystąpienia szkodliwych gazów, mamy najlepsze na rynku rozwiązanie, w postaci doskonale opracowanych i przygotowanych systemów wentylacyjnych, produkowanych przez światowego lidera w branży – Euramco Safety Worldwide.

Paleta wentylatorów RAMFAN łączy konstrukcję bardzo wydajnych wentylatorów z wielką mocą polimerów, tworząc serię wytrzymałych, przenośnych turbo-dmuchaw. Seria UB jest idealna do zastosowań przy ograniczonej przestrzeni, utrudnionej wentylacji i zapewnia najwyższy przepływ powietrza w swojej klasie. Obudowa z polietylenu jest lekka, odporna na korozję i środki chemiczne, oraz uderzenia i upadki.

System RAMFAN składa się z kilku modeli wentylatorów/dmuchaw, oraz całej gamy akcesoriów dodatkowych, umożliwiających wykorzystanie urządzeń i przeprowadzenie wentylacji wszędzie tam, gdzie jest to wymagane, łącznie z miejscami, gdzie jest brak prądu sieciowego, oraz na bardzo dużych odległościach.

Gama wentylatorów/dmuchaw do zastosowań ogólnoprzemysłowych obejmuje modele >> UB20 <<, >> UB30 <<, oraz serię >> EFi <<, wraz z akcesoriami.

 

możliwości systemu

 

Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników przy pracach w miejscach, narażonych na występowanie szkodliwych gazów, to oprócz zdrowego rozsądku i odpowiedzialności, także obowiązek prawny, jaki nakłada na przedsiębiorcę Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w cytowanym poniżej rozporządzeniu.

Dz.U.1993.96.437 – Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych

§12 Czynności przed wejściem do kanału lub studzienki rewizyjnej

1. Przed wejściem do kanału lub studzienki rewizyjnej należy przewietrzyć kanał, zdejmując pokrywy włazowe co najmniej z dwóch studzienek, po obydwu stronach studzienki kontrolowanej.
2. Po zakończeniu wietrzenia kanału należy sprawdzić, za pomocą analizatorów chemicznych albo lampy bezpieczeństwa, czy nie występują substancje szkodliwe dla zdrowia lub niebezpieczne.
3. Pokrywy włazowe mocowane na zawiasach należy zabezpieczyć przed samoczynnym zamknięciem.
4. Gdy wietrzenie naturalne okaże się nieskuteczne, należy przewietrzyć kanał stosując wentylację mechaniczną.