Usługi

serviceSERWIS (OBSŁUGA BIEŻĄCA I NAPRAWY)

Mimo, iż nasze pojazdy znane są ze swojej wysokiej niezawodności i trwałości, nie są one, oczywiście, wolne od konieczności przeprowadzania prac konserwacyjnych i naprawczych. Wszystkim oferowanym przez nas usługom serwisowym przyświeca jeden cel: skrócenie przestojów pojazdów do absolutnego minimum .

Nasz doświadczony technik serwisowy odwiedzi Państwa odpowiednio przygotowanym i wyposażonym pojazdem serwisowym i wykona niezbędne prace na miejscu, dzięki czemu Państwa pojazd w szybkim czasie będzie ponownie gotów do pracy.

Jeżeli czynności obsługowe, lub naprawcze, nie będą mogły być wykonane na miejscu, na życzenie, nasi kierowcy odbiorą pojazd z Państwa bazy i po wykonaniu założonych prac, odstawią go z powrotem. Państwa personel może w tym czasie wykonywać inne zadania w przedsiębiorstwie.

Aby zapewnić Państwa urządzeniom pełną sprawność w każdym czasie, w okresach mniejszego obłożenia roboczego pojazdów (np. w okresie zimowym), sprawdzimy ich stan techniczny, oraz wykonamy niezbędne prace obsługowe, naprawcze i przygotowawcze.

 

DORADZTWO

Bazując na wieloletnim doświadczeniu w branży specjalistycznych pojazdów do obsługi sieci wod-kan, oferujemy usługi doradcze w zakresie:

  • Rozwiązań koncepcyjnych dla pojazdów kanalizacyjnych wszystkich typów
  • Opracowywanie i przygotowywanie indywidualnych rozwiązań dla pojazdów specjalistycznych
  • Doradztwo w zakresie wydajności i obciążeń technicznych dla nowo budowanych pojazdów
  • Doradztwo serwisowe
  • Szkolenia personelu z zakresu eksploatacji, użytkowania i konserwacji pojazdów
  • Doradztwo z zakresu doboru i wykorzystania pojazdów, pomp i komponentów

 

1