• Ładowarki
    próżniowe
  • SAMOCHODY
    ciśnieniowo-ssące
  • GŁOWICE
    ciśnieniowe
System odzysku wody DYNA

Montowany na podwoziach 2 osiowych (12, 15, 16, 18 ton DMC), 3 osiowych (26 ton DMC), 4 osiowych (32 tony DMC), oraz 5 osiowych (40 ton DMC), system recyklingu dietmarkaiser® DYNA jest zaawansowanym i skutecznym rozwiązaniem, umożliwiającym w łatwy sposób odzyskanie wody, zassanej z kanału i ponowne jej wykorzystanie do prac ciśnieniowych, bez konieczności zużywania do prac ciśnieniowych cennej wody pitnej.

DYNA charakteryzuje się przede wszystkim nieskomplikowaną budową, dzięki czemu sama obsługa pojazdu jest niezwykle łatwa i przyjazna dla użytkowników.

Zastosowanie obrotowego filtra recyklingu, pozwoliło zdecydowanie uprościć system płukania i czyszczenia filtra. Czynności obsługowe, jakie personel musi przeprowadzić po zakończeniu pracy, nie trwają dłużej, niż kilka minut, a przy rozpoczynaniu pracy – system jest od razu gotów do wykonywania zadań.

Dzięki zastosowaniu hydraulicznej pompy regulacyjnej, sterującej poborem mocy z silnika podwozia, system pracuje zawsze z optymalną mocą, bez nieuzasadnionego marnotrawienia energii i paliwa, jak to ma miejsce w systemach odzysku wielostopniowego, z wykorzystaniem pomp nurnikowych. Badania, przeprowadzone pod kątem zużycia paliwa wykazały, iż na każdy 1000 godzin pracy, pompa regulacyjna pozwala zaoszczędzić około 3300 litrów, co, biorąc pod uwagę fakt, iż tego typu urządzenia pracują po około 1500 godzin rocznie, pozwala zaoszczędzić około 5000 litrów paliwa tylko na jedną maszynę w ciągu jednego roku.

W systemie recyklingu DYNA, nie ma potrzeby wielokrotnego filtrowania wody, oraz stosowania sit pośrednich, cyklonów, czy komór sedymentacyjnych, gdyż, w przeciwieństwie do systemów wielostopniowych, DYNA jest przystosowana do pracy na wodzie brudnej, bez ryzyka uszkodzenia
System DYNA składa się z następujących elementów:
Obrotowy filtr szczelinowy DYNA

- Z ekranową osłoną umieszczoną wewnątrz zbiornika, zatrzymującą najgrubsze frakcje osadu
- Wykonany ze stali nierdzewnej
- Odporny na próżnię
- Obracany za pośrednictwem silnika hydraulicznego
- Łatwy do czyszczenia, dzięki łatwemu dostępowi przez tylną dennicę zbiornika

Pompa odśrodkowa

- Przekazuje przefiltrowaną wodę do przemiennika ciśnienia
- Przystosowana do pompowania brudnej wody
- Napędzana hydraulicznie przez elastyczne przyłącza
Zasada działania
- Woda jest zasysana wraz z osadem bezpośrednio do zbiornika osadu
- Ze zbiornika osadu, brudna woda przekazywana jest do samo oczyszczającego się obrotowego filtra, a następnie, dzięki pompie odśrodkowej, bezpośrednio do przemiennika ciśnienia
- W następnej kolejności woda jest już ponownie wykorzystywana w systemie ciśnieniowym
- Pompa odśrodkowa może być również używana do odwadniania osadu, pozostałego w zbiorniku
Zalety systemu DYNA
- Wielokrotnie większa wydajność pracy w ciągu dnia w porównaniu z pojazdami bez systemu odzysku wody
- Proste i szybkie czyszczenie układu dzięki łatwemu dostępowi do filtra
- Automatyczny system czyszczenia filtra obrotowego podczas pracy poprzez zintegrowany system dysz wysokociśnieniowych
- Płukanie filtra możliwe w każdej chwili przy użyciu czystej wody, lub wody z recyklingu
- Bardzo szybkie przygotowanie systemu do pracy bez zbędnych prac przygotowawczych
- Odwadnianie osadu w systemie DYNA ułatwia utylizację odpadów, oraz obniża jej koszta
Pneumatycznie uszczelniana ściana obrotowa
Na życzenie możemy wyposażyć urządzenie DYNA w system obrotowej, pneumatycznie uszczelnianej przegrody zbiornika osadu, znacznie zwiększającej uniwersalność pojazdu. Zastosowanie tego rozwiązania pozwala na pracę samochodem DYNA wszędzie tam, gdzie ze względu na charakter materiałów pobieranych do zbiornika osadu, użycie systemu odzysku wody jest nie wskazane, lub wręcz niebezpieczne dla podzespołów (np. bentonit, kurzawka, duże ilości tłuszczu, włókien, itp.). Poprzez całkowite oddzielenie sekcji filtrującej zabezpieczamy filtr, oraz podzespoły składowe systemu przed ewentualnym uszkodzeniem.
Możliwe tryby działania urządzenia ze ścianą obrotową:
Przegroda zamknięta i uszczelniona
W tej konfiguracji, komora osadu i komora wodna/filtrująca są oddzielone. System filtrujący jest odseparowany i urządzenie może być użytkowane jako normalny pojazd ciśnieniowo – ssący. Komora przednia może być używana jako zbiornik wody, co razem ze zbiornikami bocznymi, daje nam bardzo dużą objętość wody roboczej.
Przegroda zamknięta i rozszczelniona
Praca w systemie recyklingu wody. Ta konfiguracja umożliwia połączenie pomiędzy komorą osadu i komorą wodną/filtrującą, dzięki szczelinie utworzonej pomiędzy obrotową membraną i płaszczem zbiornika. Ustawienie to umożliwia przeniknięcie płynnego materiału do układu filtrującego.
Przegroda otwarta
Ta konfiguracja umożliwia dostęp do komory filtrującej, celem przeprowadzenia czynności kontrolnych i obsługowych. Z przodu zbiornika umieszczona jest listwa płucząca do dokładnego czyszczenia filtra obrotowego. Poprzez tylną dennicę zbiornika, możliwe jest całkowite wyjęcie filtra obrotowego.
Możemy przygotować zabudowę urządzenia z systemem odzysku wody dietmarkaiser® DYNA na podwozia zarówno nowe, jak i używane, dostarczone przez klienta. Zabudowujemy system recyklingu na podwoziach 2, 3, 4 i 5 osiowych praktycznie każdej marki, spełniającej wymogi techniczne, o rozmaitych konfiguracjach napędu i osi.
Design KMprojekt.pl